Tennisvereniging

Tenniscentrum De Molen en Tennisvereniging De Molen

logo tv de molen leeuwardenDeze twee organisaties die nauw met elkaar samenwerken lijken ontzettend veel op elkaar. Maar er is wel degelijk een onderscheid tussen de twee. Dit is wat u moet weten:

  • U bent lid van de Tennisvereniging en niet van het Tenniscentrum.
  • U kunt alleen aan competities en toernooien van de KNLTB deelnemen als u lid bent van de tennisvereniging.
  • U speelt op banen van het Tenniscentrum. Uw vereniging huurt de banen van het Tenniscentrum
  • De consumpties die u afneemt zijn niet van de vereniging maar van het Tenniscentrum. Het bedieningspersoneel is in dienst van het Tenniscentrum. Dit betekent dat u geen bardiensten hoeft te draaien.
  • De zomertrainingen worden verzorgd door het Tenniscentrum. U kunt in de zomer alleen trainingen krijgen als u lid bent van de tennisvereniging. Het tarief is laag omdat hierover een afspraak is tussen Tenniscentrum en Tennisvereniging.
  • De tennistrainers zijn in dienst van het Tenniscentrum maar werken nauw samen met de Tennisvereniging.

Belangrijk: Het komt wel eens voor dat een lid van de vereniging zijn lidmaatschap mondeling opzegt bij één van de trainers. Dit is niet mogelijk. Opzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail voor 1 december bij de ledenadministratie (e-mail:ledenadministratie@tvdemolen.nl ) In het winterseizoen, als u dus op de binnenbanen speelt of traint, dan doet u dit bij het Tenniscentrum.

Meer over de tennisvereniging vindt u op de site www.tvdemolen.nl